Wulian Smart Home | Inteligentny dom, automatyka budynkowa | wulian-sklep.pl
Wulian Smart Home | Inteligentny dom, automatyka budynkowa | wulian-sklep.pl

Aplikacja

Aplikacja Wulian Smart HomeWulian Smart Home to profesjonalna, bezpieczna aplikacja przeznaczona do zdalnej oraz lokalnej kontroli systemu inteligentnego domu. Przy jej pomocy użytkownicy mogą miedzy innymi sterować oświetleniem, roletami, ogrzewaniem i klimatyzacją czy systemami bezpieczeństwa.

Na ekranie głównym aplikacji Wulian Smart Home znajdują się zakładki takie jak:

  • sceny: do szybkiej aktywacji zaprogramowanej wcześniej sceny; możliwość aktywowania sceny wg ustalonego harmonogramu czasowego, wystąpienia zdarzenia logicznego itp.
  • urządzenia: sterowanie oraz podgląd stanu wszystkich urządzeń w systemie; odczyt parametrów urządzeń; podział urządzeń wg miejsca instalacji, np.: kuchnia, kotłownia.
  • aparat: podgląd obrazu z zainstalowanych w systemie kamer wraz z ich sterowaniem; instalacja nowych urządzeń
  • komunikator czat: do komunikacji między zalogowanymi użytkownikami grupy; wiadomości tekstowe, obrazkowe oraz dźwiękowe
  • alarm: odczyt występujących w systemie alarmów ułożonych chronologicznie według godziny i daty wystąpienia
  • wiadomości: raporty ze wszystkich czujników ułożone chronologicznie
  • gosposia: umożliwia wprowadzenie własnych programów wg założeń logicznych i czasowych występujących w systemie
  • przeglądaj: możliwość automatycznego wywołania sceny np. po zalogowaniu się naszego urządzenia mobilnego w wybranej sieci WiFi

Aplikacja Wulian SmartHome V5 jest dostępna na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym Android oraz iOS.

 

Pobierz instrukcję obsługi dla aplikacji SmartHome V5 Wulian (w języku angielskim).