Produkty

7 wpisów

System inteligentnego domu Wulian tworzy szereg urządzeń. Bramki (gateway) integrują pozostałe elementy systemu, tj. łączniki i sensory (czujki dymu, gazu, zalania, czujki magnetyczne) z elementami wykonawczymi (np. napędem zasłon).